O nama

Naš tim

Martin Makarun

Ravnatelj
- odgovorna osoba u organizaciji - 

Nataša Mikić

Psihologinja

Toni Sučić

Voditelj projekata i programa za mlade

Tomislav Bošnjak

Voditelj projekata i programa 
usmjerenih na društveno poduzetništvo

Marija Babić

Koordinatorica aktivnosti

Naša misija

Razvijanje potrebnih vještina kod djece kako
bi postali aktivni građani
Omogućavanje budućnosti mladih kao pokretača promjena našeg društva
Aktivno starenje kroz programe fizičke,
psihičke i socijalne aktivnosti
Poticanje visoke zapošljivosti i kvalitete radne snage
Razvoj volonterskih kompetencija i poticanje
volontiranja s ciljem razvitka zajednice

Naš cilj

 • promicanje, razvitak i unaprjeđenje položaja svih skupina u društvu
 • poboljšanje programa usavršavanja i obrazovanja
   informiranje i savjetovanje
 • razvoj programa socijalnog poduzetništva
 • razvoj programa za razvoj ljudskih potencijala
 • razvoj programa konkurentnosti
 • poticanje institucionalnih okvira za inovacije
 • razvoj politika za mlade
 • razvoj politika za marginalne skupine
 • razvoj programa aktivnog građanstva
 • razvoj programa zaštite zdravlja i prevencije ovisnosti
 • promicanje zaštite ljudskih prava i zaštite osobnih podataka
 • razvoj programa obrazovanja o ljudskim pravima i važnosti zaštite ljudskih prava
 • razvoj programa zaštite osobnih podataka
 • razvoj programa podizanja svijesti o programima Europske unije kao i podizanje svijesti o vrijednostima Europske Unije
 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata te upoznavanje o važnosti Domovinskog rata
 • razvoj svijesti o važnosti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
 • razvoj svijesti o važnosti zaštite kulturne baštine i kulturnih dobara
 • razvoj programa promicanja jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i svih oblika diskriminacije razvoj programa sprječavanja nasilja te edukacije o nenasilju i mirnom rješavanju sukoba
 • poticanje programa resocijalizacije, razvoja programa aktivnog provođenja slobodnog vremena
razvoja politika i programa poljoprivrede, razvoj programa samozapošljavanje
 • razvoj programa obrtništva, razvoj programa o gospodarstvu
 • poticanje razvoja politika zapošljavanja i poduzetništva te cjelokupnom razvoju sektora mladih i za mlade
 • promicanje, razvoj i zagovaranje značaja i vrijednosti volonterstva
 • promicanje i unaprjeđenje volonterskog i bilo kojeg drugog oblika humanitarnog rada, doprinos razvoju kulture volontiranja i održive infrastrukture za razvoj volonterstva i civilnog društva
 • poticanje i razvijanje kulturno – umjetničke djelatnosti, promicanje razvitka i unaprjeđenja umjetnosti i kulture
 • promicanje i poticanje aktivnog starenja te međugeneracijske solidarnosti, osnaživanje svijesti o međugeneracijskoj solidarnosti i aktivnom starenju,
razvoj socijalnog i humanitarnog djelovanja
zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece, pomoć i poboljšanje kvalitete života osobama s invaliditetom
 • poticanje na pomoć osobama s invaliditetom,
zaštitu i promicanje prava manjinskih društvenih skupina, poticanje održivog razvoja i razvoja lokalne zajednice
 • poticanje programa bratimljenja gradova i država kao i poticanje stvaranja gradova, županija i država prijateljstva
 • razvoj međunarodne suradnje,
 • međunarodna translacija znanja i prijenos znanja i vještina.
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram