O nama

Naša misija

Razvijanje potrebnih vještina kod djece kako
bi postali aktivni građani
Omogućavanje budućnosti mladih kao pokretača promjena našeg društva
Aktivno starenje kroz programe fizičke,
psihičke i socijalne aktivnosti
Poticanje visoke zapošljivosti i kvalitete radne snage
Razvoj volonterskih kompetencija i poticanje
volontiranja s ciljem razvitka zajednice

Naš cilj

 • promicanje, razvitak i unaprjeđenje položaja svih skupina u društvu
 • poboljšanje programa usavršavanja i obrazovanja
   informiranje i savjetovanje
 • razvoj programa socijalnog poduzetništva
 • razvoj programa za razvoj ljudskih potencijala
 • razvoj programa konkurentnosti
 • poticanje institucionalnih okvira za inovacije
 • razvoj politika za mlade
 • razvoj politika za marginalne skupine
 • razvoj programa aktivnog građanstva
 • razvoj programa zaštite zdravlja i prevencije ovisnosti
 • promicanje zaštite ljudskih prava i zaštite osobnih podataka
 • razvoj programa obrazovanja o ljudskim pravima i važnosti zaštite ljudskih prava
 • razvoj programa zaštite osobnih podataka
 • razvoj programa podizanja svijesti o programima Europske unije kao i podizanje svijesti o vrijednostima Europske Unije
 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata te upoznavanje o važnosti Domovinskog rata
 • razvoj svijesti o važnosti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
 • razvoj svijesti o važnosti zaštite kulturne baštine i kulturnih dobara
 • razvoj programa promicanja jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i svih oblika diskriminacije razvoj programa sprječavanja nasilja te edukacije o nenasilju i mirnom rješavanju sukoba
 • poticanje programa resocijalizacije, razvoja programa aktivnog provođenja slobodnog vremena
razvoja politika i programa poljoprivrede, razvoj programa samozapošljavanje
 • razvoj programa obrtništva, razvoj programa o gospodarstvu
 • poticanje razvoja politika zapošljavanja i poduzetništva te cjelokupnom razvoju sektora mladih i za mlade
 • promicanje, razvoj i zagovaranje značaja i vrijednosti volonterstva
 • promicanje i unaprjeđenje volonterskog i bilo kojeg drugog oblika humanitarnog rada, doprinos razvoju kulture volontiranja i održive infrastrukture za razvoj volonterstva i civilnog društva
 • poticanje i razvijanje kulturno – umjetničke djelatnosti, promicanje razvitka i unaprjeđenja umjetnosti i kulture
 • promicanje i poticanje aktivnog starenja te međugeneracijske solidarnosti, osnaživanje svijesti o međugeneracijskoj solidarnosti i aktivnom starenju,
razvoj socijalnog i humanitarnog djelovanja
zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece, pomoć i poboljšanje kvalitete života osobama s invaliditetom
 • poticanje na pomoć osobama s invaliditetom,
zaštitu i promicanje prava manjinskih društvenih skupina, poticanje održivog razvoja i razvoja lokalne zajednice
 • poticanje programa bratimljenja gradova i država kao i poticanje stvaranja gradova, županija i država prijateljstva
 • razvoj međunarodne suradnje,
 • međunarodna translacija znanja i prijenos znanja i vještina.

Kontaktirajte nas

E-mail:
info@crok.hr
Telefon:
+385 99 520 4642
Adresa:
Ilica 117A, 10000 Zagreb
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram